8. Psykiater

Psykiateren er en viktig del av et FACT-team på grunn av medisinsk kompetanse.

Psykiateren skal ha det overordnede behandlingsansvaret i et FACT-team, og vedkommende skal også ha ansvar for å foreskrive medikamenter og følge opp somatisk helse sammen med sykepleiere og andre helsefaglig ansatte.

En psykiater skal være god på relasjon og kommunikasjon, men også ha oversikt over psykofarmaka.