Barnespor: Når barn er pårørende

Barnespor tilbyr nyttige verktøy i arbeidet med å følge opp barn som er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk sykdom. 

Siden 2010 har vi i Norge hatt lovverk som skal sikre at barn og mindreårige søsken som er pårørende blir ivaretatt når foreldre og søsken er syke. Helsepersonell skal og andre fagpersoner bør bidra til at arbeid med barn som pårørende blir ivaretatt både i spesialisthelsetjenester, kommuner og private virksomheter.

Dessverre er det fortsatt ofte slik at mange mindreårige hverken blir fanget opp, informert eller fulgt (godt nok) opp av hjelpeapparatet når foreldre eller søsken er i behandling.

Både helsepersonell og andre fagpersoner kan ha god nytte av nettsiden Barnespor. Her finner du praktiske samtaleverktøy som kan være en støtte i det daglige arbeidet i kommuner og spesialisthelsetjenester. Barnespor kan også bestilles i papirformat.

Nyttige lenker - Barnespor.com

Her finner du konkrete innspill som kan være til hjelp for å fange opp og kartlegge barn og foreldre​:

Ansatte

Her finner du ansatte som jobber med Barnespor:

Finn flere ansatte her