Line Skaarud

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med opplæringsprogrammet Tidlig inn og Motiverende samtale (MI). Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til disse satsingene.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er klinisk spesialist i sykepleie og har videreutdanning som helsesykepleier. Jeg har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten og fra helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste og Helsestasjon for ungdom. Har jobbet mye med ungdom og rus, og har lang erfaring med bruk av Motiverende samtale i praksis.