Reidar Dale

KORUS Bergen

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du ønskjer informasjon og rettleiing om tema som handlar om oppvekstvilkår for barn og unge, førebygging i skulen, samhandling og tenestutvikling i kommunal sektor, prosjektutvikling og musikkterapi.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Folkehelse
  • • Pengespill og gaming

Bakgrunn

Samfunnsvitar. Cand.polit. - hovudfag i administrasjon og organisasjonsvitskap Har arbeidd : 6 år i skulverket 8 år med førebyggande arbeid i kommunal verksemd 2 år på rusinstitusjon 11 år i KORUS