Elisabeth Johnsen Gjetøy

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til det å være pårørende til noen som strever med rus. Du kan komme til en gratis uforpliktende prat, hvor du kan få veiledning til hvordan du kan ivareta deg selv i en belastende situasjon. Vi arrangerer også kurs og kvelder hvor pårørende får treffe andre pårørende og fagfolk. Her erfarer vi at pårørende får god hjelp og innspill til hvordan håndtere livssituasjon bedre. Ta også kontakt hvis du har spørsmål om tematikken «Barn som pårørende».

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Pårørende
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er utdannet sykepleier, og har jobbet åtte år på klinikk for rus og avhengighetsmedisin, både på døgn, akutt og poliklinikk. Bred erfaring fra styrevirksomhet i Norsk sykepleieforbund og Barn av rusmisbrukere. Påbegynt master psykisk helsearbeid.