Anne-Kristin Imenes

KORUS sør

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg om du trenger råd om forebygging og tidlig innsats når det gjelder barn og unge. Sentrale områder er tjenesteutvikling, tverrfaglig samarbeid, barnesamtaler, den nødvendige samtalen, barn som pårørende, barns psykiske helse og livsmestring i skolen.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Jeg har lang erfaring i arbeid med barn, ungdom og familier fra psykisk helsetjeneste i kommune, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), familievern og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Jeg har bakgrunn som veileder, foredragsholder og fagbokforfatter.