Lene Margrethe Kvandal

KORUS Nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Mitt arbeidsområde er tidlig innsats når det gjelder barn, unge og deres familier. Jeg jobber med «Tidlig inn» – et opplæringsprogram for kommuner med mål om å gi gravide, partner og småbarnsfamilier tidlig hjelp på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. Ta kontakt med meg hvis du ønsker å vite mer om opplæringsprogrammet Tidlig Inn eller trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til programmet.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg har en master helsesykepleie. Jeg har tidligere erfaring fra rusomsorgen og i kommunehelsetjenesten som helsesykepleier på helsestasjon og skolehelsetjenesten.