Rusopplæringsprogram for barn og unge

Dette programmet er utviklet for alle som jobber med ungdom på institusjon. Opplæringen har som mål å gjøre dere tryggere i møte med ungdom som bruker rusmidler, og inneholder derfor kunnskap som forhåpentligvis bidrar til dette. 

Velkommen til opplæringsprogram om rusmidler og Motiverende samtale

Programmet er delt i to: Rusmidler og Motiverende samtale (MI). 

Introduksjon og rusmidler

Den første delen av programmet har som mål å gi dere en grunnleggende kunnskap om rusmidler, inkludert risikofaktorer, skadevirkninger, sammenhengen med psykisk helse og screening av rusmiddelbruk. Programmet består av 8 moduler som inneholder e-læringsfilmer og lenker til interne og eksterne ressurser. Hver film inneholder en refleksjonsoppgave som skal gjennomføres sammen med kolleger. Det er også en større refleksjonsoppgave dere skal gjennom.

Når programmet er gjennomført kan dere sende inn spørsmål til KORUS, for eksempel om noe var uklart eller noe dere ønsker utdypet.

Var det noe du synetes var uklart? Noe du ønsker utdypet? Vi vil gjerne høre fra deg!

Send inn spørsmål til oss til korus@helse-bergen.no eller finn en rådgiver under saken du kan kontakte direkte.

Vi samler opp spørsmålene og svarer så godt vi kan i en egen film eller podcast. 

Motiverende samtale

Den andre delen av programmet har som mål å gi dere en samtalemetodikk dere kan bruke i møte med ungdommene. Denne delen består av to underdeler: introduksjon og fordypning. 

De aller fleste skal gjennomføre introduksjonsdelen, mens fordypnings-delen er frivillig. Opplæringen i MI vil gjennomføres primært digitalt, både med e-læringsvideoer og øvingsøkter. Disse øvingsøktene vil gjennomføres sammen med en MI-trener. 

Lurer du på noe? Ta kontakt.