E-læring - Motiverende samtale (MI) med ungdom

Dette er en innføring i MI med ungdom utviklet som et e-læringskurs. Kurset inneholder teori, videoer med eksempler og noen oppgaver. 


I møte med sårbar ungdom er det lett å tråkke feil. Som voksen ønsker jo vi å veilede de unge, samtidig som vi også ønsker å styrke deres autonomi. Hvorfor er det da viktig å stille åpne, nysgjerrige spørsmål og være lyttende og undrene til svarene vi får? Hvordan bygger man opp tillit? Og hvordan kan man samhandle om de vanskelige temaene uten å virke invaderende?

Vi har laget et e-læingskurs i Motiverende Samtale (MI) som kan være med å gi deg en innføring i MI. Vi anbefaler at du gjør øvelser og får veiledning underveis, der MI er en praktisk ferdighet. Kurset er i utgangspunktet utviklet for arbeid med ungdom på institusjon, men det er anvendbart for arbeid med ungdom generelt. 

Det beregnes ca 45 min for gjennomføring av en modul. 

Her kommer lenken til første del av e-læring i Motiverende samtale og ungdom 

Her kommer lenken til andre del e-læring i Motiverende samtale og ungdom, med innhold motivasjon og motstand.