Modul 1 - rusmidler

Først vil vi at du skal lære om rusmidler, deres virkning og skadepotensiale.

I denne delen vil du få lære mer om:

  • Informasjon om risikofaktorer for å utvikle et problematisk bruk av rusmidler.
  • Rusens funksjon
  • Sammenhengen mellom rus og psykisk helse.

En egen modul omhandler ungdom og rusmidler. Du vil også få en introduksjon til screening av rusmiddelbruk og nyttige ting å tenke på når det gjelder å kartlegge rusmiddelbruk hos ungdom. Hver film inneholder en refleksjonsoppgave som skal gjennomføres sammen med kolleger. 

Film 1: Introduksjon til rusmidler

I denne filmen møter du Marie Klemetsen, psykologspesialist i KORUS Bergen. Hun vil gi deg en introduksjon til de vanligste rusmidlene. 

Lyst å vite mer?

Her finner du en PDF-versjon av presentasjonen av de enkelte rusmidlene og her finner du en PDF-versjon av oversikten over gruppering av rusmidler. Oversikt over vanlige slanguttrykk finner du her

Mer informasjon om rusmidler finner du hos Rusopplysningen.noRusinfo.no og Oslo universitetssykehus. En oversikt over rusmiddeltrender i Bergen (Føre var) finner du her.

Film 2: Skadevirkninger

I denne filmen møter du også Marie Klemetsen. Hun går gjennom hvilke skadevirkninger rusmidler kan ha på oss og livene våre. 

Lyst å vite mer?

En samleside om rusbrukslidelser, med blant annet informasjon om konsekvenser og utfordringer finner du hos FHI.

Film 3: Tegn på bruk og påvirkning

Denne filmen handler om ulike tegn på bruk av rusmidler. Marie Klemetsen går også gjennom typiske tegn på påvirkning av de vanligste rusmidlene. 

Lyst å vite mer?

Her finner du en oppsummering av tegn på påvirkning av ulike rusmidler. 

Både Rusopplysningen.no og Rusinfo.no  gir utfyllende informasjon om hvordan de ulike rusmidlene virker på oss. 

Film 4: Risikofaktorer, tegn og markører

I denne filmen får du møte Randi Abrahamsen, psykologspesialist i KORUS Bergen. Hun snakker om hva som gjør noen spesielt sårbar for å utvikle problemer med rusmidler.

Lyst å vite mer?

Kunnskapsgrunnlaget for retningslinjen Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge inneholder mye nyttig informasjon, blant annet om risikofaktorer for å utvikle et problematisk bruk av rusmidler.