Randi Kristine Abrahamsen

KORUS Bergen

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med kompetansetiltak knyttet til rus- og psykisk lidelse (ROP) gjennom kurs, veiledning og nettverksarbeid. Jeg er også veileder og kursholder i samtalemetoden Motiverende samtale (MI), og koordinerer MI-analyse. Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål knyttet til disse innsatsene.

  • Arbeidsområder
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Rus (oppfølging og behandling)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er psykolog med spesialistutdanning i rus-og avhengighetspsykologi. Jeg har klinisk erfaring fra poliklinikk og døgnavdeling i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hvorav siste 10 år som teamleder for Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT). Medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) siden 2019.