Modul 3 - unge og rus

Hvordan påvirkes unge av rus og hvordan kan vi jobbe forebyggende.

Film 1: Unge og rus

I denne filmen snakker Randi Abrahamsen om flere ulike tema knyttet til ungdom og rusmidler, slik som rusforebygging, ungdomshjernen, prevalens av rusbruk samt ungdom, endring og motivasjon. 

Lyst å vite mer?

Både ungdata.no og espad.org gir utfyllende statistisk informasjon om rusmiddelbruk blant ungdom i Norge og i Europa (espad). 

Kunnskapsoversikten Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge gir mye god informasjon om hvorfor unge bruker rusmidler, risikofaktorer, tidlig intervensjon og ulike behandlingstilbud. Hvis du ønsker litt mer informasjon om forebygging av rusmiddelbruk hos unge, finner du det her.

Mer informasjom om ungdomshjernen og rusmidler finner du her.