Charlotte Gjessing

KORUS Bergen

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker opplæring og veiledning i Motiverende samtale. Ta kontakt med meg dersom du er interessert i brukermedvirkning, tilbakemeldingsverktøy eller unge med utfordringer knyttet til rus, både forebygging og behandling. Jeg kan bistå med kompetanseheving, veiledning og informere om aktuelle nettverk knyttet til de ulike områdene. 

  • Arbeidsområder
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog med spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi. Jeg har jobbet mye med unge i alderen 18-30 med rusmiddelavhengighet og psykiske vansker. Erfaringen er fra både døgnklinikk og poliklinikk. Jeg har også tre års erfaring fra FACT-team for voksne. Jeg har en videreutdanning i Mentaliseringsbasert gruppeterapi.