Modul 2 - Rus og psykisk helse

I denne delen får du lære mer om sammenhengen mellom rus og psykisk helse. Vi ser også på hva som er rusens funksjon.

Film 1: Rus og psykisk helse

I denne filmen møter du både psykologspesialist Randi Abrahamsen og psykologspesialist Marie Klemetsen. Først gir Randi en introduksjon til  temaet rus og psykisk helse, og deretter drøfter Randi og Marie dette litt mer inngående. 

Lyst å vite mer?

Mer informasjon om depresjon finner du her. Mer informasjon om angstlidelser finner du her og her. Utdypende informasjon om personlighetsforstyrrelser finner du her og her. Ønsker du å lese mer om traumer og traumebehandling finner du det her

Ønsker du er informasjon om forekomst, risikofaktorer og konsekvenser av psykiske lidelser, finner du det her

Film 2: Rusens funksjon

Også i denne filmen møter du både Randi og Marie. Randi introduerer temaet først, og deretter drøfter Randi og Marie temaet mer inngående.