Modul 4: Kartlegging og screening

I denne delen får du lære mer om screening og kartlegging.

Film 1: Screening

I denne filmen møter du klinisk sosionom Brita Leivestad ved KORUS Bergen. Hun gir deg en introduksjon til screening av rusmiddelbruk hos ungdom. 

Lyst å vite mer?

I kunnskapsgrunnlaget for Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge finner du mye nyttig informasjon knyttet til risikofaktorer, og hvordan oppdage signaler som bekymrer. 

Hos RKBU midt  finner du informasjon om blant annet CRAFFT. Ønsker du utfyllende informasjon om CRAFFT finner du det her

Et PDF-dokument med CRAFFT spørsmålene, risikovurderingstabell samt andre nyttige spørsmål finner du her

Film 2: Kartleggingsverktøyene Audit-C og Dudit

Her får du en introduksjon til kartleggings verktøyene Audit-C og Dudit og hva som er nyttig å tenke på når du introduserer et kartleggings verktøy. Brita viser deg også hvordan du fyller disse ut. 

Lyst å vite mer?

På nettstedet snakkomrus finner du informasjon om flere ulike kartleggingsverktøy samt nedlastbare- eller nettversjoner av verktøyene, blant annet Audit og Dudit. 

Ønsker du å se enda en demonstrasjonsfilm om bruk av Dudit, finner du den her