Familie og barn

Hvordan påvirker foreldres bruk av rusmidler barna og hva kan du gjøre for å hjelpe gravide som sliter med avhengighet? Her finner du noen svar.

Kurs og konferanser

  • okt 10.

    KORUS nord

    Tidlig Inn - Koordinatorsamling - Digitalt

  • okt 19.

    KORUS Bergen

    Regional fagsamling for opplæringsprogrammet Tidlig Inn 2023 i Vestland og Rogaland fylker