Nina Marta Stangeland

KORUS Bergen

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt med meg om du ønsker informasjon om tema og kompetanseheving innen forebygging og tidlig intervensjon i forhold til gravide, deres partnere, småbarnsforeldre og deres barn samt ivaretakelse av barn som pårørende. Ta også kontakt dersom du er interessert og ønsker informasjon om alor. Alor er et nettverk for deg som gjennom jobben kommer i kontakt med problemstillinger innen rus og arbeidsliv.

  • Arbeidsområder
  • • Arbeidsliv og rus
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Pårørende

Bakgrunn

Jeg er utdannet jordmor med master påbygg fra OsloMet. Jeg har prosesslederutdanning, og juridisk 1. avd. fra UiO. Jeg har mange års erfaring fra arbeid innen spesialisthelsetjenesten og fødselsomsorgen samt den kommunale primærhelsetjenesten innen svangerskapsomsorgen. Jeg har vært ansatt i KORUS siden 2018.