Annika Linge Hessen

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du ønsker informasjon om hva vi i KORUS tilbyr på feltet tidlig innsats for barn og unge. Jeg gir blant annet oppfølging rundt utvikling av samhandlingsmodeller for bedre tverrfaglig innsats og samarbeid (BTI/BTS), eg tilbyr også tilpasset kompetanseheving og utviklingsarbeid på tema «hvordan oppdage barn som lever i familier med skadelig rusmiddelbruk.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i psykologi og flere års erfaring fra førstelinja i NAV, både som sosialkonsulent som prosjektkoordinator fra nasjonalt prosjekt om helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier.