Merete Haugen

KORUS sør

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til graviditet og rus (Tidlig inn), familier som strever med rus, samarbeidsstrukturer i kommuner, Bedre tverrfaglig innsats (BTI), Bedre tversektorielt samarbeid (BTS) og utviklingsarbeid.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling
  • • Gravide
  • • Pårørende
  • • Rus (oppfølging og behandling)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i familieterapi og systemisk praksis. Jeg har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten og samarbeid med pårørende og ulike kommunale tjenester.