Marianne Korbøl

KORUS øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, trenger råd, veiledning eller hjelp innenfor mine arbeidsområder: Bedre tverrfaglig innsats/bedre tverrfaglig samhandling (BTI/BTS), forebygging og Tidlig inn.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging

Bakgrunn

Barnevernspedagog med videreutdanning innenfor følgende fagområder: rus, avhengighet og psykiske lidelser, spillavhengighet og problemskapende dataspilling, og vurdering av barnets beste. Jeg har klinisk erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen. I kommunen arbeidet jeg med undersøkelser i barneverntjenesten, i et team med hovedfokus på sped- og småbarn, og foreldre med utfordringer med rus og/eller psykiske helse. I spesialisthelsetjenesten var jeg miljøterapeut på en familieenhet underlagt Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.