Kurs på bestilling: Overdoseforebyggende arbeid

Overdoseforebyggende arbeid redder liv. KORUS tilbyr kompetanseheving og rådgivning til din kommune.

Kursinnhold:

Alle kommuner har ulike utfordringer og bakgrunnskunnskap knyttet til overdose, Derfor er vi opptatt av å tilpasse kurset ditt behov. Eksempler på aktuelle tema er:

  • Hva er en overdose og hvem rammes?
  • Nalokson og utdeling av brukerutstyr
  • Skadereduksjon og tryggere inntak av rusmidler
  • Somatisk helse og ernæring knyttet i overdoseforebyggende arbeid
  • Lokalt oversikts- og planarbeid
  • Samtaler med brukere og pårørende om overdoser
  • Oppfølging etter overdose og samarbeid med andre instanser 
  • Hvordan få til overdoseforebyggende arbeid i egen kommune?

Kurset tar utgangspunkt i Nasjonale faglige råd: Overdose – lokalt forebyggende arbeid

Varighet:

2-3 timer. Vi har også mulighet til å tilpasset lengden på kurset til din kommunes behov.

Målgruppe:

Kurset er rettet mot ansatte som jobber innen helse- og rusfeltet i kommunen.

Kontakt ditt regionale KORUS for mer informasjon

Aktuelle kurs