Sara Anne Warhuus

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med rusmiddelforebygging i skolen, Ungdata/Ung i Oslo, FACT ung, musikkterapi, oppsøkende tjenester (fagforum for utekontakter), HKH, somatikk og rus og Brukerplan

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Kartlegging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Sara har lang erfaring fra akuttmedisin og har en master i Empowerment og helsefremmende arbeid. Hun har skrevet flere rapporter, og kan bistå i analyse og oversiktsarbeid.