Inger Eide Robertson

KORUS Stavanger

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til rusforebyggende arbeid i skolen («Kjentmann»), tjenesteutvikling med fokus på Recovery og brukermedvirkning, kompetanse- og tiltaksutvikling, kartlegging av problemområder og evaluering, eller om du lurer på noe innen utvikling- og forskningsarbeid.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i sosiologi og har gjennomført en PHD-studie med fokus på endringsprosesser etter behandlingsforløp for mennesker med pasientstatus på bakgrunn av rusmiddelbruk. Jeg har jobbet i KOURS Stavanger siden 2008 og har lang erfaring med mange av våre innsatser og arbeidsområder. Jeg har også erfaring fra arbeid i kommunalt lavterskeltilbud samt psykiatrisk døgntilbud.