Inger Eide Robertson

KORUS Stavanger

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Konstituert leder ved KORUS Stavanger fram til 1. juni. Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til rusforebyggende arbeid i skolen («Kjentmann»), tjenesteutvikling med fokus på Recovery og brukermedvirkning, kompetanse- og tiltaksutvikling, kartlegging av problemområder og evaluering, eller om du lurer på noe innen utvikling- og forskningsarbeid.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling
  • • Leder
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i sosiologi og har gjennomført en PHD-studie med fokus på endringsprosesser etter behandlingsforløp for mennesker med pasientstatus på bakgrunn av rusmiddelbruk. Jeg har jobbet i KORUS Stavanger siden 2008 og har lang erfaring med mange av våre innsatser og arbeidsområder. Jeg har også erfaring fra arbeid i kommunalt lavterskeltilbud samt psykiatrisk døgntilbud.

Relaterte lenker

Selbekk, A.S., Kvelland, L.T., Nordås, R., Kvia, A. & Robertson, I.E. (2023)
Frontiers | “A place without walls, only opportunities”: personal accounts of attending Recovery Colleges in Norway (frontiersin.org)

Robertson, I. E., & Nesvåg, S. M. (2019):
Into the unknown: Treatment as a social arena for drug users’ transition into a non-using life. Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Robertson, I. E., Sagvaag, H., Selseng, L. B., & Nesvaag, S. (2021a):
The hunt for a job: narrating the process of gaining employment for people in recovery from lives dominated by drug use

Robertson, I. E., Sagvaag, H., Selseng, L. B., & Nesvaag, S. (2021b):
Narratives of Change: Identity and Recognition Dynamics in the Process of Moving Away From a Life Dominated by Drug Use

Robertson, I. E., Silje Lill, R., & Anne Schanche, S. (2019):
Innrammet beruselse. En analyse av alkoholbruk og fellesskap under fadderuken.

Robertson, I. E., Strømsvold, I. R., & Gustafsson, S. (2016):
Ungdom og rusmiddelbruk. In E. Bru, E. C. Idsøe, & K. Øverland (Eds.), Psykisk helse i skolen (pp. 196-212). Oslo: Universitetsforl. cop. 2016.