Lena Meistad Nysæther

KORUS øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til unge og rus, rusforebyggende arbeid, etablering av rådgivende enhet for russaker, etablering av Parenthood rus-grupper, kursing i motiverende samtale (MI), eller programmet Kjentmann.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Rus (oppfølging og behandling)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Sosialarbeider med videreutdanning i Mestring av rusepisoder og tilbakefallsforebyggende rusarbeid. Jeg har 17 års erfaring fra rusfeltet, både fra kommunalt rusarbeid og arbeid i spesialisthelsetjeneste. Jeg har jobbet som ruskonsulent og fagkonsulent i kommuner og som institusjonsleder i akuttinstitusjon for ungdom. Jeg har bred erfaring fra arbeid med unge voksne og voksne i både aktiv rus og i rusbehandling/ettervern. Jeg har også erfaring fra oppsøkende sosialt arbeid og skadereduserende lavterskel-jobbing.