Inger Lise Rokseth Leite

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet forebygging, innsatser overfor barn og unge, eller rus i arbeidslivet.

  • Arbeidsområder
  • • Arbeidsliv og rus
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i sosialt arbeid og har tilleggsutdanning i diakoni. Ut over dette har jeg noe studiekompetanse innen strategi og markedsføring, kommunikasjon og kompetanseledelse. I tillegg til mange års erfaring fra KORUS, har jeg jobbet flere år med kommunalt rusarbeid og rusforebygging i ideell sektor.