Bjørnar Bergengen

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med overdoseforebyggende arbeid, med tematikken pårørende og etterlatte, og er redaktør for Lavterskelnyhetsbrev. Ellers er jeg opptatt av bruk av prestasjonsfremmende stoffer som anabole steroider, og samarbeider med Steroideprosjektet og Antidoping Norge. Jeg lager et nyhetsbrev om bruken av dopingmidler utenfor organisert idrett, og deltar i en prosjektgruppe for forskning på dette feltet. Jeg er også med på drifte gruppen for Alor Oslo og Akershus, som handler om rus i arbeidslivet.

  • Arbeidsområder
  • • Pårørende
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er utdannet kriminolog, og har arbeidet innenfor rusfeltet siden slutten av 1990-tallet.