Nina Sterner

KORUS sør

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber hovedsakelig med kommunal alkoholpolitikk, Ansvarlig alkoholhåndtering og Arbeidsliv og rus. Ta gjerne kontakt om du ønsker dialog om innsatser på disse områdene. Andre tema jeg jobber med er alkohol og folkehelse og studenter/lærlinger.

  • Arbeidsområder
  • • Arbeidsliv og rus
  • • Folkehelse
  • • Forebygging
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er utdannet sosionom og har en mastergrad i helsefremmende arbeid. Jeg har mange års erfaring fra kommunalt rusarbeid, både som ungdomskonsulent og fag – og seksjonsleder i NAV.