Roar Bakken

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til kommunalt rusforebyggende arbeid, Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), Nettverksmøte, Arbeidsliv og rus (Alor) og Motiverende intervju (MI)

  • Arbeidsområder
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg har utdanning som psykiatrisk sykepleier og har en mastergrad i psykisk helsearbeid. Har bred sykepleiefaglig erfaring fra jobb innen AMK-sentral og akuttmottak på sykehus, kommunalt psykisk helsearbeid, spesialisthelsetjenesten psykisk helsevern, og har jobber i KORUS Midt siden 2010. I KORUS underviser jeg og har individuell og gruppeveiledning innen Motiverende samtale og ledelse av nettverksmøter.