Ungdata

KORUS har en viktig rolle knyttet til planlegging og gjennomføring av Ungdata-undersøkelsen. Vi kan hjelpe med alt fra analysearbeid til iverksettelse av tiltak.

Siden Ungdata-undersøkelsen for første gang ble gjennomført i 2010 har rundt en million ungdommer deltatt. Det betyr at vi i dag har et veldig godt utgangspunkt, både for å se på hvordan ungdom har det akkurat nå, men også for å se på utvikling og endringer over tid.

For flere kommuner har Ungdata blitt et viktig verktøy i den politiske beslutningsprosessen og et utgangspunkt for å iverksette lokale tiltak som bidrar til et bedre tilbud til ungdom.

Det er NOVA som har det faglige og juridiske ansvaret for undersøkelsen. KORUS sin oppgave er å:

  • Veilede kommuner og fylkeskommuner i planlegging og gjennomføring
  • Bistå med analyse og tolkning av resultatene
  • Bidra i forbindelse med iverksettelse av kunnskapsbaserte tiltak.

KORUS samarbeider tett med flere regionale kunnskapssentre og ressurssentre med kompetanse på barn og unges psykiske helse, vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS, RKBU, RBUP), som også har i oppgave å bistå kommuner i arbeidet med oppfølging av Ungdata-resultatene.

Fakta om Ungdata
  • Ungdataundersøkelsen gjennomføres på mellomtrinnet (Ungdata junior), ungdomstrinnet og i videregående skoler over hele landet.
  • Resultatene samles i en nasjonal database, og på Ungdata.no kan du blant annet laste ned kommune- og fylkesrapporter og finne nyttig informasjon og lenker til aktuelt stoff.
  • KORUS Sør, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge og NOVA ved OsloMet er i tillegg i gang med et nytt prosjekt som har fått navnet Ungdata pluss.

Ansatte

Her finner du ansatte som jobbe med Ungdata i ditt KORUS:

Finn flere ansatte her