Karen Asheim

KORUS Stavanger

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til samhandlingsmodeller som Bedre tverrfaglig innsats (BTI) eller FACT, opplæringsprogrammet Tidlig Inn og Ungdata.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Kartlegging
  • • Rus (oppfølging og behandling)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er klinisk barnevernspedagog og har videreutdanning i familieterapi, aktiv omsorg og veiledning. Jeg har lang erfaring fra ulike roller med forebyggende arbeid i oppvekstsektoren i kommune, både som veileder på ressurssenter, fagleder i fritid og koordinering av rus og kriminalitetsforebyggende arbeid (SLT). Jeg har også erfaring som miljøterapeut på barneverninstitusjon.