Trude Aalmen

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt for råd og veiledning knyttet til gjennomføring og bruk av Ungdata, program for folkehelse, rusforebyggende innsatser, eller generelt folkehelsearbeid. Jobber med: Ungdata, folkehelsearbeid, spesielt tiltak rettet mot ungdom, og rusforebyggende innsatser på lokalt nivå

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling
  • • Ungdom

Bakgrunn

Hovedfag (can.polit.) i sosiologi, og mer enn ti års erfaring som lærer og praksiskoordinator fra ulike skolenivå: Ungdomsskole, Flyktning- og innvandrerskole og Høgskole. Jeg har erfaring også fra Utlendingsdirektoratet og flere år som journalist i lokalavis.