Trude Aalmen

KORUS Nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til gjennomføring og bruk av Ungdata, program for folkehelse, eller ulike rusforebyggende tiltak som retter seg mot ungdom.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg har hovedfag i sosiologi (can.polit-grad), og mer enn ti års erfaring som lærer/ fag- og praksiskoordinator fra høgskolenivå, ungdomsskole og flyktning- og innvandrerskole. Jeg har også et par års arbeidserfaring fra Utlendingsdirektoratet, og jeg har jobbet seks år som journalist i lokalavis.