Ole Næss

KORUS Stavanger

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg er senterleder for KORUS Stavanger og har ansvar for personal-, økonomi- og strategisk ledelse i senteret. Jeg har også ansvar for det overordnede samarbeidet med eksterne instanser som Helsedirektorat, statsforvalter, bruker- og pårørendeorganisasjoner og øvrige nasjonale og regionale kompetansesentre på psykisk helse-, rus- og voldfeltet. Inviter meg gjerne til møte hvor prosjekter og innsatser skal planlegges, og hvor KORUS Stavanger kan være en aktuell samarbeidspartner.

  • Arbeidsområder
  • • Administrasjon
  • • Leder

Bakgrunn

Jeg er klinisk sosionom med en mastergrad i endringsledelse. Jeg har skrevet tre artikler som førsteforfatter om vilkår for profesjonsutøving i offentlig sektor. Siden 1997 har jeg jobbet i Uteseksjonen, med arbeidstrening for ungdom som faller ut av ordinære skoleløp grunnet rus, vold, kriminalitet og utenforskap, jeg har ledet oppsøkende team for personer med rus- og psykisk lidelse (forløper til ACT/FACT), jeg har vært individualbehandler i poliklinikk rus og LAR, forsker og spesialrådgiver for russaker i spesialisthelsetjenesten (TSB). Jeg har også vært involvert i prosjekter knyttet til forebygging og drop-out fra behandling, i tillegg til fag- og tjenesteutvikling på rusfeltet i regionen.