Karin Gustavsen

KORUS sør

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg dersom du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsbasert praksis, forskning, forebygging, folkehelse og sosiale ulikheter. Jeg kan også bidra med kompetanse og bistand knyttet til dårlige levekår generelt og levekår under oppvekst spesielt. I tillegg jobber jeg med samskaping og samarbeid (brukermedvirkning) mellom tjenester og med innbyggere, samt overdoseforebyggende arbeid.

  • Arbeidsområder
  • • Folkehelse
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er utdannet sosionom, sosiolog/cand.polit., har førstelektorkompetanse og veilederutdannelse. Jeg har lang erfaring fra offentlig sektor på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå blant annet som virksomhetsleder, fagsjef, utviklingsansvarlig, kurativ virksomhet og i feltarbeid rettet mot rustematikk. Jeg har også mange års erfaring som samfunnsforsker og som lektor og førstelektor fra høyskoler. I tillegg er jeg fagbokforfatter.