Steinar Ellefsen

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt med meg om rusforebyggende innsatser, arbeidsliv og rus, ansvarlig alkoholhåndtering, tverrsektoriell samordning, BTI (Bedre tverrfaglig innsats). Arbeidsområdene: - Arbeidsliv og rus - Ansvarlig alkoholhåndtering - Tverrfaglig samhandling - Tverrsektoriell samordning - BTI (Bedre tverrfaglig innsats)

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Bakgrunn som lærer, enhetsleder skole og rektor. Master i ledelse og Master i spesialpedagogikk.