Kurs på bestilling: Rus og avhengighet

KORUS tilbyr undervisning, kurs og veiledning om rus, forebygging og avhengighet.

Kursinnhold:

Kunnskap om rusmidler, hva som kjennetegner avhengighet og hvordan vi bør snakke om det, er viktig for å kunne gi god hjelp og støtte. Eksempler på aktuelle temaer er:

  • Utbredelse av ulike rusmidler
  • Fakta om ulike rusmidler
  • Avhengighet
  • Når bør vi bli bekymret for noens bruk av rusmidler?
  • Hvordan snakke om bruk av rusmidler?
  • Kartlegging

Varighet:

Vi tilpasser rammene og innholdet i undervisningen til den enkelte faggruppe eller tjenestes behov.

Målgruppe:

Ansatte i kommune, fylkeskommune og spesialisthelsetjeneste

Kontakt ditt regionale KORUS for mer informasjon: