Hanne Lilleås Staurset

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller bistand tilknyttet brukermedvirkning eller pårørendearbeid.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Pårørende
  • • Rus (oppfølging og behandling)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg har en bachelor i barnevern og videreutdanning i rus, avhengighet og samfunnsproblemer. Jeg har flere års erfaring som rusveileder i NAV.