Filmer om bruk av illegale rusmidler i utelivet

Målet med filmene er informasjon om ulike rusmidler i tilknytning til uteliv, hva skjenkelovgivningen sier på området, førstehjelp, samt råd og tips til bartendere og annet personell.   

Hender i været på et dansegulv.
Foto: Istock

Studier gjennomført av Folkehelseinstituttet har vist at omtrent en femtedel av personer som ble testet for illegale rusmidler på byen i Oslo, testet positivt på bruk de siste 48 timene. Andre studier viser at personer som benytter, eller jobber på utesteder, har et langt høyere alkoholkonsum og bruk av illegale rusmidler enn befolkningen ellers.

Det er lite tvil om at en stor del av narkotikabruken skjer i tilknytning til utelivet, av brukere som ikke nødvendigvis utvikler vedvarende rusproblemer. Risikoen for akutte skader og skader ved langtidsbruk er likevel høyst reell.   

Målet for filmene er å gi forslag til hvordan man kan redusere risikoen for bruk, omsetning og skader knyttet til bruk av illegale rusmidler i utelivet, og gi ansatte rutiner og verktøy til å håndtere personer ruset på illegale rusmidler eller blandingsrus.  Det er mange juridiske problemstillingene knyttet til illegale rusmidler og skjenkelovverket, og noen av disse blir også tatt opp.

Publisert: 2. mar. 2023