Switch – tryggere rusmiddelbruk

Hvis man endrer måten rusmidler brukes på, kan dette hindre dødsfall og bidra til færre helseskader. Gjennom Helsedirektoratets Switch-kampanje er målet å nå ut til brukere med denne informasjonen.

Røyker man heroin i stedet for å ta det med sprøyte, kan det redusere dødsfall, helseskader og bidra til mindre risiko for smitte. Andre rusmidler har også inntaksmåter som øker eller minsker risiko. Switch-kampanjen har som mål å nå ut til dem som bruker med denne informasjonen.

KORUS har i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) produsert en film og en folder om heroinrøyking. Målgruppen er mennesker som bruker heroin og helsearbeidere som er i kontakt med dem.

Se film om Switch her (YouTube)

Switch er del av nasjonal overdosestrategi, og Helsedirektoratet anbefaler alle kommuner med sprøytebrukere å iverksette tiltak som kan bidra til tryggere inntaksmåter.

Andre rusmidler

Selv om Switch-kampanjen hovedsakelig fokuserer på bruk av heroin, har den også som mål å løfte frem viktigheten av tryggere rusmiddelbruk generelt. Basert på råd fra SERAF til helsepersonell, gis følgende oppfordring:

  • Gi generelle råd om tryggere rusmiddelbruk, så vel som rusmiddelspesifikke råd
  • Gi informasjon om ulike inntaksmåter og alternativer som kan gjøre rusmiddelbruk mindre risikabelt/skadelig
  • Gi informasjon, utstyr og still til rådighet lokaler som fremmer tryggere injisering og rusmiddelbruk

Dette kan vi bidra med

KORUS arrangerer kurs, konferanser, seminarer og samlinger med trygge inntaksmåter som tema. Vi kan også tilby veiledning, hjelp og informasjon om overdoserforebygging og rusmiddelbruk.

Fra sprøyte til røyking

Her kan du laste ned en folder om tryggere inntaksmåter

Ansatte

Her finner du ansatte i KORUS som jobber med overdosefeltet: