– Helt unikt å ha et sted hvor en kan dele erfaringer på tvers

I snart 20 år har det blitt arrangert nettverkssamlinger for lavterskeltilbud innen helse og rus i Rogaland. Målet er at deltagerne skal dele erfaringer, kunnskap og utfordringer.

Vi ser en kvinne stå lent inntil en vegg mens hun snakker. I forgrunnen synes to bakhoder som er ute av fokus.
Mari Brueland jobber i Mestringsenheten i Sandnes kommune. Hun var nylig med på lavterskelnettverket for første gang, og sier det var mye inspirasjon å hente fra de andre deltagerne. Foto: Tone Helene Oskarsen

– Det var en herlig og pratsom gjeng med mange gode erfaringer. Det var veldig nyttig å være med på og høre på. Det er mye kompetanse i dette rommet, sier Frida Skiftestad.

– Helt enig. Vi i Sandnes har god kjennskap til Funkishuset og hva de gjør, men det er veldig nyttig å høre hvordan lavterskeltilbudene er i de andre kommunene også. Det er mange paralleller som kan dras, og det er mye inspirasjon å hente, legger Mari Brueland til.

Begge jobber i Mestringsenheten i Sandnes kommune, og tirsdag 6. juni var de til stede på sin første nettverkssamling for lavterskeltilbud i Rogaland. Denne gangen omhandlet temaene seksuell helse, brukerundersøkelser og informasjon rundt et nytt helseprosjekt i Sandnes kommune. I tillegg til dette ble det også tid til refleksjoner, spørsmål og erfaringsutveksling.

– Vi føler absolutt at vi har fått noe ut av å være med. Det er helt unikt å ha et sted hvor en kan diskutere og dele erfaringer på tvers. Det er kjempebra, sier Brueland.

Bli gode sammen

Nettverkssamlingene for lavterskeltilbudene har eksistert i nærmere 20 år. De første årene var det Funkishuset i Sandnes som holdt det i gang, men de siste ni årene er det KORUS Stavanger som har holdt i trådene.

Det som gjør disse nettverkssamlingene litt unike er at ansvaret går på rundgang. I år ble samlingen arrangert av Funkishuset, mens neste år er det Karmøy kommune som er vertskap.

– Målet med samlingene er å dele erfaringer, kunnskap, tips og få påfyll. Lavterskeltilbudene er ganske unike, for ofte er det bare ett tilbud per kommune, så det å ha et fellesskap og et nettverk er veldig viktig, sier Marte Kristin Helle i KORUS Stavanger.

– Det er veldig nyttig å drøfte felles problemstillinger og utfordringer vi står i. Litt av målet er også å bli gode sammen, sier Åse Odland, daglig leder på Funkishuset.

Felles målgruppe og felles fokus

Neste gang nettverket samles er det 20-års jubileum. Helle tror det er flere grunner til hvorfor nettverket har bestått alle disse årene.

– Jeg tror erfaringen gjennom alle disse årene er det samme; at det er viktig, nyttig og kjekt å treffe folk igjen. Mange har vært med i mange år, mens andre er helt nye. Det er en god miks av folk, i tillegg til at det er både nedpå og inkluderende, sier hun.

Per dags dato er det ansatte fra fem kommuner som er med på samlingene; Time, Stavanger, Sandnes, Karmøy og Haugesund. I tillegg er også Funkishuset med.

Odland og Helle sier de gjerne tar imot flere kommuner, men at det er spesielt én ting som er viktig for at de får bli med.

– For oss er det viktig at dette er for folk som jobber med lavterskel helsetilbud. Det er også et poeng at vi har mange av de samme tilbudene, som utdeling av brukerutstyr, helsetilbud, mattilbud og tilbud om noe sosialt, sier Odland.

– Vi skal ha en felles målgruppe og et felles fokus, legger hun til.

Bildet viser en kvinnelig foreleser. Hun er midt i en setning, og i høyre hånd holder hun opp en lilla brosjyre. Vi ser to uskarpe bakhoder på hver side av kvinnen.
Marte Kristin Helle fra KORUS Stavanger viser fram håndboken i overdoseforebyggende samtaler.
Bildet viser fem mennesker – fire kvinner og én mann. Bildet er tatt fra siden, og det er tydelig at de følger med på noe som skjer til høyre for dem.
Litt av målet med nettverkssamlingene er at deltagerne skal bli gode sammen.
Bildet viser et rom fullt av mennesker som sitter rundt et langbord. Lengst unna står en mann oppreist, og bak ham er en storskjerm. Mannen gestikulerer med armene og det er tydelig at han er midt i et foredrag.
Bjørn Roar Vagle fra KORUS Stavanger foreleste om brukerundersøkelser.
Bildet viser en storskjerm i fokus. På høyre og venstre side ser vi bakhoder i ufokus. På skjermen står det «Helsefremmende tiltak», etterfulgt av ti kulepunkter.
Irene Langen fra NOK. Sør-vest fortalte om helsefremmende tiltak.
Bildet viser en kvinnelig foreleser. Akkurat da bildet ble tatt lener hun seg inntil en vegg og smiler mot deltagerne. Vi ser mennesker i ufokus på hver side av henne.
Irene Langen fra NOK. Sør-vest foreleste om seksuell helse.
Bildet viser en kvinne som sitter på enden av et langbord. I forgrunnen ser vi et uskarpt bakhode, og det er tydelig at kvinnen ser mot denne personen og lytter til hva hen har å si.
I tillegg til dagens fastsatte temaer ble det også tid til refleksjoner, spørsmål og erfaringsutveksling.
Bildet viser to kvinner som holder en presentasjon. De står på hver sin side av en stor skjerm, og kvinnen til høyre peker på skjermen. Foran dem ser vi bakhodet på rundt ti mennesker som følger med på det de sier.
Funkishuset fortalte om sine erfaringer med brukerundersøkelse.

Her finner du ansatte som jobber med lavterskel nettverkssamling:

Publisert: 7. jun. 2023 Av: Tone Helene Oskarsen