KORUS øst søker nye medarbeidere

Ser du etter en spennende jobb innenfor rusfaget? KORUS øst søker nå nye spesialrådgivere i teamet for rusbehandling og tjenesteutvikling.

Bilde av RBTU-teamet, Vibeke, Trude og Ellen
SPENNENDE FAGMILJØ: -Fagfolkene våre har variert bakgrunn og kompetanse fra undervisning, forskning, klinisk arbeid, ledelse og kommunikasjon, sier Trude Vestli (i midten). Vestli er leder for KORUS øst.

KORUS øst er ett av sju kompetansesentre på rusfeltet med oppdrag fra Helsedirektoratet, og har tilholdssted like utenfor Hamar. Senteret har nå to nyopprettede stillinger i teamet for rusbehandling og tjenesteutvikling.

– Arbeidsoppgavene for teamet er blant annet ACT/FACT og FACT ung, kartlegging, BrukerPlan, pasientforløp, overdose/lavterskel og kompetanseutvikling innenfor rus og vold, forteller Trude Vestli, som er leder i KORUS øst.

KORUSene tilbyr kurs, opplæring, fagsamlinger og konferanser. I tillegg etablerer og drifter vi faglige nettverk og bistår med fagutvikling og veiledning.

Søk på stillingene her

Mangfoldig og spennende fagmiljø

– Samfunnsoppdraget vårt er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i kommunene og spesialisthelsetjenesten, innenfor rus- og avhengighetsfeltet, sier Vestli.

KORUSene jobber med forebygging, folkehelsearbeid, tjenesteutvikling, tidlig intervensjon og rusbehandling - og legger samtidig til rette for brukermedvirkning.

– Som ny medarbeider hos oss blir du en del av et mangfoldig og spennende fagmiljø. Fagfolkene våre har variert bakgrunn og kompetanse fra undervisning, forskning, klinisk arbeid, ledelse og kommunikasjon. De jobber blant annet med ungdom og rus, tidlig innsats, motiverende samtale, ansvarlig alkoholhåndtering, penge- og dataspillproblemer, forteller Vestli.

Nye oppgaver i statsbudsjettet

KORUS øst har kontorer på Kjonerud kompetansesenter i Stange kommune, like ved bygrensa til Hamar.

– Vi har cirka 20 årsverk og dekker 79 kommuner i Innlandet, Akershus og Østfold, og vi er administrativt underlagt Sykehuset Innlandet HF. I det nye statsbudsjettet har vi fått flere oppgaver, og utvider derfor nå staben med til sammen tre nye stillinger, forteller Øystein Bjørke Olsen, som er nestleder i KORUS øst.

Søk på stillingene her (Webcruiter ID: 4747982754)

Søknadsfrist: 8. februar 2024

Oppdatering: Også stillingen i teamet for tidlig innsats er nå utlyst, med søknadsfrist 19. februar.

Bilde av Øystein Bjørke Olsen i lokalene til KORUS øst
TILDELT FLERE MIDLER: Øystein Bjørke Olsen, nestleder i KORUS øst, er glad for å kunne utvide staben etter å ha fått tildelt nye oppgaver i statsbudsjettet. (Alle foto: Kai Nygaard)

Relatert innhold

Publisert: 19. jan. 2024 Av: Kai Nygaard