Kompetanseutvikling rus og vold

Kompetanseutvikling rus og vold er for deg som i jobbsammenheng møter personer med samtidige utfordringer knyttet til psykisk helse, rus og vold.

RVTS og KORUS har i samarbeid utviklet moduler for å styrke kompetansen på å avdekke samtidige utfordringer, samt hvordan disse kan behandles helhetlig og integrert.

  • Hvordan identifisere og vurdere
  • Hvordan samtale om disse temaene
  • Hvordan behandle helhetlig og integrert

Modulene finner du på nettsiden rusogvold.no Noen av modulene er digitale og kan tas umiddelbart på nett, mens de andre gjennomføres som tradisjonell undervisning.

Målgruppe for kunnskapsmodulene:

Behandlere og miljøpersonale i spesialisthelsetjeneste, kommunale tjenester og andre relevante instanser.

Pasient/brukergruppe:

Personer som har utfordringer knyttet til rus, og som har utøvd eller blitt utsatt for vold. 

Forankring

Helsedirektoratet ga KORUS og RVTS oppdraget å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. Når pasienter og brukere har utfordringer knyttet til rus, og dessuten har utøvd eller blitt utsatt for vold, skal de utredes og behandles for disse problemstillingene på en integrert måte.

Ansatte