Vil du jobbe med familie, barn og ungdom i KORUS øst?

Er du på jakt etter en meningsfull jobb i et spennende fagmiljø? Vi lyser nå ut en stilling i teamet for tidlig innsats.

fire personer som snakker sammen i et møterom
TIDLIG INNSATS: Teamet som jobber med familie, barn og ungdom i KORUS øst består av fem ansatte, og utvides nå til seks. (Foto: Kai Nygaard)

KORUS øst holder til like utenfor Hamar, og er ett av sju kompetansesentre på rusfeltet med oppdrag fra Helsedirektoratet. 

– Vi søker nå en spesialrådgiver med arbeidsoppgaver knyttet til tidlig innsats, familie, barn og ungdom, forteller senterets leder, Trude Vestli.

– Kjerneoppgaven vår er å styrke kompetansen og kvaliteten i kommunene og spesialisthelsetjenesten, innenfor rus- og avhengighetsfeltet. Vi tilbyr kurs, opplæring, fagsamlinger og konferanser. I tillegg etablerer og drifter vi faglige nettverk og bistår med utvikling og veiledning, utdyper Vestli.

Søk stillingen her

øystein Olsen og trude vestlig i et møterom
UTVIDER STABEN: Kompetansesentrene på rusfeltet har fått flere oppgaver, og utvider derfor nå staben. Trude Vestli er leder i KORUS øst og Øystein Bjørke Olsen er nestleder. (Foto: Kai Nygaard)

Undervisning, kurs og konferanser

Den som ansettes i den ledige stillingen skal jobbe med:

  • Undervisning og veiledning i samtalemetoden Motiverende intervju
  • Bistå kommunene i å arbeide oppsøkende med ungdom
  • Utarbeide, bearbeide og presentere fagstoff skriftlig og muntlig
  • Planlegge og gjennomføre kurs og konferanser
  • Opplæring og rådgivning i kommuner og spesialisthelsetjenesten
  • Samarbeide med andre kompetansemiljøer

Utvider staben

– I det nye statsbudsjettet har vi fått flere oppgaver, og utvider derfor nå staben med til sammen tre nye stillinger, forteller Øystein Bjørke Olsen, som er nestleder i KORUS øst.

To av stillingene er lyst ut tidligere (med søknadsfrist 8. februar), og er i teamet for rusbehandling og tjenesteutvikling.

– KORUSene jobber med innsatser som forebygging, folkehelsearbeid, tjenesteutvikling og rusbehandling, og vi legger til rette for brukermedvirkning. Her i øst har vi samtidig et nasjonalt ansvar innenfor fagområdene penge- og dataspill, forklarer Olsen.

Spennende fagmiljø

KORUS øst har cirka 20 årsverk og dekker 79 kommuner i Innlandet, Akershus og Østfold. Kompetansesenteret er administrativt underlagt Sykehuset Innlandet HF.

– Som ny medarbeider hos oss blir du en del av et mangfoldig og spennende fagmiljø. Fagfolkene våre har variert bakgrunn og kompetanse fra undervisning, forskning, klinisk arbeid, ledelse og kommunikasjon, forteller Trude Vestli.

Søk stillingen her (Webcruiter id: 4747993352)

Søknadsfrist: 19. februar 2024

Publisert: 31. jan. 2024 Av: Kai Nygaard