Ny rusplan for videregående opplæring

Å være pårørende til en person med rusavhengighet er ofte forbundet med skam og kan være vanskelig å snakke om. Det ønsker Møre og Romsdal fylkeskommune å gjøre noe med i en nylig lansert rusplan for videregående skole.

Illustrasjonsbilde for rusplan
KLARE RUTINER: – Det er en stor trygghet både for elevene og for lærerne at de vet hva rutinene er når de er bekymret, sier Hanne Lilleås Staurset, rådgiver ved KORUS midt.

Den 19. september 2023 lanserte Møre og Romsdal fylkeskommune en revidert rusplan for videregående opplæring. Den opprinnelige planen fra 2015 ble utviklet i samarbeid med KORUS midt og representanter fra sju videregående skoler. I den reviderte planen rettes oppmerksomheten i større grad mot pårørende og forebygging. KORUS midt var aktivt involvert i revideringsprosessen.

«Med rusplanen ønsker vi å skape et godt, inkluderende og trygt læringsmiljø der alle elever og lærlinger blir sett og tatt vare på», skriver fylkeskommunen på sine nettsider. Rusplanen er tilgjengelig for alle, og har skoler, elever og foresatte som målgruppe.

Du finner rusplanen her.

Løfter frem de pårørende

Den nye rusplanen består av tre deler: «forebygging i skolen», «tidlig innsats», og «eleven som pårørende». Pårørendeperspektivet er nytt i rusplanen.

– Det er i gjennomsnitt to til tre elever per klasse som er pårørende til personer med rusavhengighet, så det er ganske mange det er snakk om, forteller Hanne Lilleås Staurset, rådgiver ved KORUS midt.

– De elevene tenker kanskje ikke engang over at de er pårørende, og mange føler på skam og at man ikke skal snakke om det fordi det ikke har vært et fokus tidligere.

Staurset er positivt innstilt til at de pårørende løftes frem i den nye rusplanen. 

– Jeg synes det er kjempebra at én av tre deler i rusplanen er om pårørende. Både for lærerne sin del, men ikke minst for elevene selv som kan være en støtte for andre og forstå medelevene sine mye bedre.

Foto av Rose Mari Skarset, Inger-Kristin Kristiansen, Paula Reitan Lie, Liv Toril Amundsen, Arild Helland, Linda Sævik, Kristin Vonheim, Annika Hessen og Hanne Staurset
SAMARBEIDSPARTNERE: Rusplanen er utviklet i samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og KORUS midt. (Fra venstre: Rose Mari Skarset, Inger-Kristin Kristiansen, Paula Reitan Lie, Liv Toril Amundsen, Arild Helland, Linda Sævik, Kristin Vonheim, Annika Hessen, Hanne Staurset)

Forebygging

Den nye rusplanen henvender seg direkte til elever, med råd om hvordan de kan bidra til å forebygge skadelig bruk av rusmidler.

– Vi ser fra Ungdatatallene i Møre og Romsdal fra 2022 at ja, sju prosent av elever ved videregående skoler i Møre og Romsdal har prøvd å røyke hasj det siste året, men det er også veldig mange som har vært i situasjoner hvor dette har vært tilbudt og likevel sagt nei. Da er det viktig å gi de elevene som kanskje ønsker å si nei noen gode kort på hånda, forteller Rita Valkvæ, avdelingsleder ved KORUS midt seksjon Møre og Romsdal.

Foresatte har også en viktig rolle i den nye rusplanen, forteller Kristin Skjærseth Hildre, rådgiver ved KORUS midt.

– Det er fint at rusplanen også henvender seg til foresatte som en målgruppe, og gjør dem bevisst på at de også kan gjøre en forskjell inn i samarbeidet om forebygging.

Med brukervennlighet i fokus

Det var viktig for skolene at planen skulle være kort og konsis, med punkter som er enkle for målgruppene å følge. I rusplanen kan man også finne et utvalg av nyttige ressurser, blant annet en samtaleveileder for å ha «den gode samtalen» med ungdom om rus.

– Vi ønsker jo å bidra til å ufarliggjøre det å snakke om rus. Det er viktig å få frem at du ikke trenger å være ekspert på rus for å kunne ta en sånn type samtale, og at det skal oppleves tryggest mulig både for den ansatte og for eleven, forteller Hildre.

Under området «tidlig innsats» er det tydelige rutiner for hvordan skoleansatte skal gå fram hvis de er bekymret for en elev. Dette skaper forutsigbarhet både for elever og lærere, forklarer Staurset.

– Det er en stor trygghet både for elevene og for lærerne at de vet hva rutinene er når de er bekymret.

Felles rusplan

Den nye rusplanen gjelder for alle offentlige videregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Hvilken videregående skole du går på burde ikke være avgjørende for hva slags hjelp eller oppfølging du får i en rusrelatert situasjon, så det er veldig fint at planen er felles for alle skolene, understreker Hildre.


Fakta
  • I 2010 startet KORUS midt utviklingen av en rusplan for videregående opplæring i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. En ny og revidert rusplan har nå blitt lansert med oppdaterte ressurser og verktøy.
  • Rusplanen tilbyr rutiner, råd og ressurser for å skape et trygt læringsmiljø fritt for rusmidler.
  • Den nye rusplanen er tilgjengelig på Møre og Romsdal fylkeskommunene sine nettsider og som brosjyre.

Kontakt

Publisert: 2. okt. 2023 Av: Vilde Dyrnes Ulriksen