Vil ha RUS inn i skolen

NRK-serien RUS med Leo Ajkic gjorde inntrykk på hele Norge. På Arendalsuka lanseres et nytt undervisningsopplegg for videregående skole knyttet til hver av de fem episodene i serien.

Portrettbilde av Lasse Gallefoss, regissør av serien RUS på NRK. Han har på seg en mørkeblå skjorte uten krage og smiler fornøyd. (Foto: Petronelle Sander Halvorsen)
STOLT OG GLAD: Lasse Gallefoss, regissør for serien RUS, setter stor pris på at historiene lever videre gjennom det nye undervisningsopplegget. (Foto: Petronelle Sander Halvorsen)

NRK-serien RUS: Lanserer ærlig undervisningsopplegg for ungdom

– Ungdom er lei av pekefinger og skremselspropaganda. De vil ha ærlig og faktabasert informasjon om rusmidler og kunnskap som bidrar til å ta riktige valg i situasjoner de møter i egen hverdag. Derfor har ungdommens egen stemme også vært helt avgjørende i prosessen med å lage dette tilbudet, sier Hilde Jeanette Løberg, spesialrådgiver i KORUS (Kompetansesenter rus) og en av initiativtakerne til det nye undervisningsopplegget, som er utviklet i samarbeid med NRK Skole, Vestfold og Telemark fylkeskommune, organisasjonen Rocket-Man og informasjons- og veiledningstjenesten RUSinfo.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i hver av de fem episodene i den prisvinnende NRK-serien RUS, og bruker disse som bakgrunn for å løfte fram ulike sider ved rusen og skape debatt og engasjement i klasserommet.

Fortsetter den gode samtalen

– Dette er en serie som samlet både ungdom og voksne og åpnet opp samtalen om temaet nettopp fordi den klarte å tilnærme seg rus på en ærlig og fordomsfri måte. Den snakket både om rusens positive sider og om rusens negative sider. Vi møtte ekte mennesker og fikk både følelser og fakta på bordet. Med dette undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til å fortsette den gode samtalen, sier Løberg.

Det er noe serieskaper Lasse Gallefoss setter stor pris på.

– Vi er veldig stolte og glade for at så solide aktører på rusfeltet ønsker å bruke serien videre og at historien til de menneskene som delte av sine liv til seerne forsetter å fortelles. Det er kanskje store ord, men vi laget RUS med et håp om å kunne bidra til å redde liv. At den nå sees innenfor rammene av skoleverket og fortsatt kan bidra til det er fantastisk, sier Gallefoss, som i dag jobber som førsteamanuensis ved TV-skolen på Lillehammer og filmkonsulent på Vestnorsk filmsenter.

Han har fått flere henvendelser fra mennesker som sliter med avhengighet, som sier dokumentaren har bidratt til at de har valgt å søke hjelp, og flere henvendelser fra unge som sliter med rus i familien, som sier at de opplever at den har bidratt til at det nå er mye lettere å snakke om det.

Portrett av Hilde Jeanette Loberg fra KORUS. Hun står ute foran et tre. Det er vår, sola skinner og hun smiler. (Foto: Bjorn Sodeland)
GLEDE OG RISIKO: – Vi tar opp både glede og risiko knyttet til rus, og setter ikke to streker under svaret, sier Hilde Jeanette Løberg fra KORUS. (Foto: Bjørn Sodeland)

På lag med ungdommen

Å få ungdom til å lytte kan være krevende. Særlig når formaninger og gode råd kommer fra voksne. Derfor har ungdommen selv vært helt sentrale i utviklingen.

– For oss har det vært viktig å involvere ungdommen helt fra idéstadiet til utprøving i klasserommet og justeringer i etterkant. På den måten har vi klart å snakke om det ungdommen selv er opptatt av, og løfte fram utfordringer de møter i sin hverdag. Vi tar opp både glede og risiko knyttet til rus, og setter ikke to streker under svaret. Målet er at skolen skal bli en arena der de opplever at det er trygt å snakke om rus, sier Løberg.

Tilpasset skolens kompetansemål

Det har også vært viktig å sørge for at tilbudet passer inn i skolens læreplaner og kompetansemål. Gjennom samarbeidet med Vestfold og Telemark fylkeskommune, har flere skoler og lærere vært med på både å utforme tilbudet og å teste det.

– Det som er så bra med dette tilbudet er at det er direkte knyttet til skolens kompetansemål, og at det snakker direkte til ungdommen på en tydelig og fordomsfri måte. Ungdommene har selv løftet fram de dilemmaene som diskuteres, det inneholder tydelig faktaopplysninger fremstilt på en pedagogisk måte og vi møter ekte mennesker som deler sine erfaringer knyttet til rus, sier Bjørn Dimitar Peev, lærer i psykologi og kommunikasjon ved Nøtterøy videregående skole.

Der startet engasjementet for prosjektet med en henvendelse fra elevrådet i 2022, og en påfølgende fagdag om tematikken der Leo Ajkic var en av gjestene.

– Hos oss har elevene opplevd det som spesielt viktig at undervisningsopplegget tar opp dilemmaer og gjør det mulig for dem å tenke gjennom situasjoner som kan oppstå, for eksempel hva de skal gjøre dersom noen er overstadig beruset. Hvis alle har snakket om dette i forkant er sjansen større for at de tar ansvar for seg selv og de rundt seg på en god måte når noe skjer, sier Peev.

Om undervisningsopplegget:

Hver episode dekker ulike tema og inneholder en lærerveileder med rammer og tips til aktiviteter som kan tas i bruk i undervisningen, og en PowerPoint til bruk i timen. Det oppfordres til å gjøre lokale tilpasninger og til å involvere elevene i planleggingen.

  • Episode 1: Fest – Hvordan fester du trygt og hvordan kan du ta vare på de rundt deg? Det er spørsmålene som stilles i første undervisningsbolk. Her er målet å gi ungdommen kunnskap og anledning til å reflektere over ulike situasjoner som kan oppstå på fest.
  • Episode 2: Jens – I andre episode møter vi Jens, en ung og sporty gutt som mistet livet etter å ha tatt en pille som inneholdt fentanyl. I denne episoden er målet å få elevene til å tenke gjennom og diskutere risikoen ved bruk av illegale rusmidler.
  • Episode 3: Bakrus – Her møter vi Halvor, og får høre mer om hans vei til rusfrihet. Målet er å gi elevene mulighet til å utforske konsekvensene av rusbruk både på individ- og samfunnsnivå.
  • Episode 4: Gledesrus – For å forstå hvorfor folk ruser seg, må vi forstå rusens gleder. I denne økten lærer ungdommen mer om rusens funksjon for den enkelte og i kulturen vår. De får også innblikk i ulike meninger om hvordan vi skal håndtere bruk av narkotiske stoffer.
  • Episode 5: En god flokk – Hvordan kan en god flokk hindre skadelig rusbruk? I denne episoden er trygghet, mestring og tilhørighet tema, og målet er å se nærmere på hvordan klassen og skolen kan bidra til innenforskap.

Hele undervisningstilbudet blir tilgjengelig her på lanseringsdagen

KORUS sitt program for Arendalsuka finner du her

Om oss som står bak:

KORUS (Kompetansesenter rus) består av syv regionale sentre med til sammen 130 ansatte. Vi jobber med å ivareta, styrke, bygge opp og formidle fagkompetanse på rusfeltet.

NRK Skole er et arkiv med tilrettelagt innhold for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i Utdanningsdirektoratets læreplandatabase.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har vært en pådriver knyttet til utviklingen av det nye undervisningsopplegget om rus.

Rocket-Man er et prosjekt for ungdom fra 13 – 18 år som står i fare for å falle utenfor fellesskapet. Det finnes i dag avdelinger i Porsgrunn, Øvre Eiker, Luster og Modum.

RUSinfo er en anonym og offentlig informasjons- og veiledningstjeneste om rus og rusmiddelbruk.

Om serien RUS

Serien RUS er regissert av Lasse Gallefoss og produsert av Pandora Film for NRK. Den vant i 2022 Rusfeltets hovedorganisasjon sin ruspolitiske pris for sitt viktige bidrag med å «avstigmatisere og belyse ungdomstidens utfordringer i møte med ulike rusmidler, gruppepress selvtillit, tilhørighet og nysgjerrighet». Programleder Leo Ajkic mottok Gullruten for beste programleder – nyhet, sport eller aktualitet.

Kontakt

Publisert: 9. aug. 2023 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland