Kristin Skjærseth Hildre

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg dersom du ønsker informasjon om gjennomføring av Ungdata-undersøkelser i Møre og Romsdal, rusforebyggende arbeid på skoler eller andre temaer knyttet til forebygging.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg har flere års erfaring innen veiledning, prosjektarbeid og tjenesteutvikling for å hjelpe ungdommer med sammensatte helseutfordringer tilbake til skolen eller ut i jobb etter langvarig utenforskap. Jeg er utdannet Sosialantropolog med fordypning innen tillitsbasert ledelse i frivillige organisasjoner