Terje Myller

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt med meg i forbindelse med Brukerplan, recovery og brukerinvolvering på tjeneste- eller systemnivå. Jobber med: Kommunalt rusarbeid , Kartleggings- og tilbakemeldingsverktøy, Tjenesteutvikling

Bakgrunn

Opprinnelig utdannet pressefotograf. Senere hovedfag i sosialantropologi. Før, under og etter studiene jobbet jeg som miljøterapeut ved en psykiatrisk sengepost. Deretter universitetslektor ved en barnevernsutdanning før jeg ble ansatt som seniorrådgiver ved KORUS Nord i 2006.