Tove Kristin Steen

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til tidlig innsats for utsatte barn og unge, samt implementering og utvikling av modell for samhandling rundt målgruppen. Jeg har god kjennskap til BTI-modellen og utvikling av modell på tre nivå for systematisk identifikasjon av utsatte barn og unge. Jeg kan også informere om opplæringsprogrammet Tidlig Inn (for ansatte som jobber med gravide og småbarnsforeldre). Videre er jeg faglig ansvarlig for Motiverende samtale og empatisk kommunikasjon.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Gravide
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en mastergrad i psykisk helsearbeid. Jeg har også MI-utdanning fra Nord universitet. Jeg har mange års erfaring fra psykisk helsevern og som rådgiver i KORUS.