Pårørendearbeid

Å være pårørende til en person med rus- eller avhengighetsproblemer er krevende. KORUS kan hjelpe deg med å støtte og bidra til involvering av pårørende.

Avhengighet og rusproblemer er ikke bare en belastning for personen som bruker det, men for alle som står dem nær. Spesielt er dette tungt for barn og nærmeste familie.

Det er viktig at du vet hvordan du skal møte pårørende, og ikke minst hvordan de også kan bidra i behandlingen.

Ved å involvere pårørende kan du som helsepersonell:

  • Gi mer målrettet behandling og oppfølging
  • Sørge for at pasient/bruker får bedre hjelp
  • Hjelpe pårørende gjennom å bli hørt
  • Gi pårørende kunnskap og støtte de trenger for å være en ressurs

KORUS bidrar til å styrke systematisk pårørendemedvirkning i tjenesteutviklingen i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Blant annet har vi flere steder initiert kommunale nettverk for pårørendearbeid.

E-læring

Kurset gir kunnskap om pårørendes rettigheter, helsepersonells plikter og hvordan du kan få til et godt arbeid med pårørende.

Hovedmålgruppen er ansatte i helse- og omsorgstjenesten, spesielt innenfor rus- og psykisk helsearbeid. E-læringskurset i pårørendearbeid vil også være nyttig for andre sektorer.

Kurset er utviklet av KORUS øst og er bygget på pårørendeveilederen fra Helsedirektoratet. Her er lenkene til de fire kursmodulene:

Modul 1: Hvorfor pårørendeinvolvering er viktig

Modul 2: Pårørendes rettigheter og helsepersonellets plikter

Modul 3: Hvordan få til et godt pårørendearbeid

Modul 4: Lovverk og nyttige ressurser

Ansatte