Beate Kryvi

KORUS Bergen

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg dersom du ønsker kompetanseheving i din tjeneste rundt kartlegging av rus og psykisk helse, eller integrert behandling av rus og vold. Jeg kan også hjelpe deg med kartlegging av tjenester i kommunen, gjennom HKH, SAT eller Brukerplan. Ta også kontakt hvis du er opptatt av bruker- og pårørendemedvirkning.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Kartlegging
  • • Rus (oppfølging og behandling)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er psykologspesialist med over 20 års erfaring fra spesialisthelsetjeneste og kommunal sektor. Jeg har lang klinisk erfaring fra utredning og behandling, samt veiledning og tverrfaglig samarbeid.