Siv Tonje Luneng

KORUS sør

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger kunnskap, kompetanse eller bistand til arbeid med rus og avhengighet blant ungdom og voksne. Jeg kan bidra med å belyse sammenhenger mellom rus-, psykiske, somatiske og sosiale problemer. Personer med komplekse vansker får ofte utfordringer i møte med hjelpesystemet. Systemet må være samkjørt, fleksibelt og ressursorientert for å hjelpe. Brukerne må få medvirke. Mange opplever at hjelpen har større effekt når vi involverer kropp, natur og kultur. Jeg kan skreddersy korte innlegg, fagdager og kompetanseutviklingspakker som ruster både ansatte og tjenestene til å møte en utfordrende hverdag og bidra til å utvikle et felles språk og en felles forståelse for hvordan utfordringene kan løses. Rusbehandling, fagfolks egenutvikling, brukermedvirkning og tjenesteutvikling er sentrale områder jeg jobber med.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Voksne og eldre
  • • Forebygging
  • • Pengespill og gaming
  • • Pårørende
  • • Rus (oppfølging og behandling)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er psykolog og spesialist klinisk voksenpsykologi og i rus- og avhengighetspsykologi. Jeg jobber jeg klinisk utenfor KORUS, og har erfaring fra ulike helsetjenester. I tillegg har jeg videreutdanning i kognitiv terapi, smerteterapi, sensomotorisk psykoterapi, EMDR, foreldreveiledning, mindfulness, yoga, dyreassisterte intervensjoner og spillavhengighet.